Sausi sandėliai

Sausuose sandėliuose klientas gali sandėliuoti įvairias prekes: įvairias detales, maisto produktus reikalaujančius sauso režimo, buitinę techniką, tabako žaliavą, pašarus ir kitus produktus.

Mūsų įmonė įtraukta į įregistruotų pašarų ūkio subjektų sąrašą, pagal pašarų veiklos rūšis:

 1. r LT IPPT 254819 - Tiekti į apyvartą pašarų priedus, importas iš trečiųjų šalių;
 2. r LT EPPT 254818 - Tiekti į apyvartą pašarų priedus, eksportas į trečiąsias šalis;
 3. r LT IPG 254815 - Gaminti ir tiekti į apyvartą premiksus, importas iš trečiųjų šalių;
 4. r LT EPG 254814 - Gaminti ir tiekti į apyvartą premiksus, eksportas į trečiąsias šalis;
 5. r LT IŽT 254821 - Tiekti į apyvartą pašarines žaliavas, importas iš trečiųjų šaliu;
 6. r LT EŽT 254820 - Tiekti į apyvartą pašarines žaliavas, eksportas į trečiąsias šalis;
 7. r LT IKPT 254813 - Tiekti į apyvartą kombinuotuosius pašarus, importas iš trečiųjų šalių;
 8. r LT EKPT 254812 - Tiekti į apyvartą kombinuotuosius pašarus, eksportas į trečiąsias šalis;
 9. r LT IPGA 254817 - Gabenti pašarus, importas iš trečiųjų šalių;
 10. r LT EPGA 254816 - Gabenti pašarus, eksportas į trečiąsias šalis;
 11. r LT PLA 289131 - Laikyti pašarus;

Sausas sandėlis - 18,000 palečių:

 1. Autotransportu privažiuojami pakrovimo/iškrovimo vartai - 23.

 2. Geležinkeliu privažiuojami pakrovimo/iškrovimo vartai.

 3. Modernūs sandėliavimo stelažai.

 4. Papildomos sandėliavimo aikštelės

Galerija