Sandėliavimas ir krova

Sausi sandėliai

Sausuose sandėliuose klientas gali sandėliuoti įvairias prekes: įvairias detales, maisto produktus reikalaujančius sauso režimo, buitinę techniką, tabako žaliavą, pašarus ir kitus produktus.

Sertifikatai

Įmonei išduoti sertifikatai, liudijantys apie pripažinimą siekiant išlaikyti aukštus standartus.

Mūsų įmonė įtraukta į įregistruotų pašarų ūkio
subjektų sąrašą, pagal pašarų veiklos rūšis:
 • r LT IPPT 254819 - Tiekti į apyvartą pašarų priedus, importas iš trečiųjų šalių;
 • r LT EPPT 254818 - Tiekti į apyvartą pašarų priedus, eksportas į trečiąsias šalis;
 • r LT IPG 254815 - Gaminti ir tiekti į apyvartą premiksus, importas iš trečiųjų šalių;
 • r LT EPG 254814 - Gaminti ir tiekti į apyvartą premiksus, eksportas į trečiąsias šalis;
 • r LT IŽT 254821 - Tiekti į apyvartą pašarines žaliavas, importas iš trečiųjų šaliu;
 • r LT EŽT 254820 - Tiekti į apyvartą pašarines žaliavas, eksportas į trečiąsias šalis;
 • r LT IKPT 254813 - Tiekti į apyvartą kombinuotuosius pašarus, importas iš trečiųjų šalių;
 • r LT EKPT 254812 - Tiekti į apyvartą kombinuotuosius pašarus, eksportas į trečiąsias šalis;
 • r LT IPGA 254817 - Gabenti pašarus, importas iš trečiųjų šalių;
 • r LT EPGA 254816 - Gabenti pašarus, eksportas į trečiąsias šalis;
 • r LT PLA 289131 - Laikyti pašarus;

Sausas sandėlis - 18,000 palečių:

 • Autotransportu privažiuojami pakrovimo/iškrovimo vartai - 23.
 • Geležinkeliu privažiuojami pakrovimo/iškrovimo vartai.
 • Modernūs sandėliavimo stelažai.
 • Papildomos sandėliavimo aikštelės